Hartelijk welkom

op de sectorwebsite van de Koepel van Attracties & Musea vzw. Deze website richt zich tot bestuurders, directies en medewerkers van alle toeristische attracties, musea en belevingscentra van Vlaanderen en Brussel.

De Koepel van Attracties & Musea vzw werd in 1988 opgericht onder de naam Toeristische Attracties vzw en is een koepelorganisatie die ten dienste staat van al haar leden en hun belangen verdedigt. De organisatie staat ook in voor de commerciële en promotionele ondersteuning van het dagtoerisme in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.

Op deze website vind je niet alleen gedetailleerde info over de vereniging, over haar doelstellingen en taken, en de meerwaarde van het lidmaatschap. Onze rubrieken ‘nieuws’ en ‘kalender’ houden je ook perfect op de hoogte over het reilen en zeilen in onze sector.

Je kan uiteraard met al je vragen, ideeën en suggesties terecht op ons ledensecretariaat.

Woordje van de voorzitter

 

Beste attractie- of museumverantwoordelijke

Welkom op de sectorwebsite van Toeristische Attracties vzw, de vereniging van attracties en musea in Vlaanderen en Brussel en koepelorganisatie van de dagattracties in dit land. Met onze organisatie geven we de nationale gids ‘365 Ontdekkingsdagen’ uit, al meer dan 25 jaar lang, en zijn we de initiatiefnemers van de portaalwebsite www.365ontdekkingsdagen.be,

De traditie blijven we trouw. En toch staan ‘nieuw’ en ‘vernieuwing’ centraal in onze werking, met o.a. de nieuwe publiekswebsite, de trimestriële sectornieuwsbrief, deze informatieve sectorwebsite en een nieuwe formule voor publieksactivatie. Last but not least verwelkomden we tijdens het voorbije werkjaar 2015-2016 maar liefst 25 nieuwe leden, samen goed voor 46 nieuwe attracties en musea.

We blijven de komende jaren met Toeristische Attracties vzw verder werken aan de professionele uitbouw van de organisatie en zullen permanent inspanningen blijven leveren om de promotie voor onze leden verder te structureren en te optimaliseren. 

We gaan op dat elan verder! Diverse concrete projecten en nieuwe initiatieven staan op stapel. De banden met onze leden verder aanhalen en opkomen voor jullie belangen, blijft uiteraard onze hoogste prioriteit. Daarnaast willen we de nauwe contacten met de verantwoordelijke overheden en de verwante sectororganisaties verder uitbouwen.

We willen graag al onze leden hartelijk danken voor het vertrouwen dat jullie in Toeristische Attracties vzw stellen en we hopen ook in de toekomst nog heel wat nieuwe leden - attracties en musea die net als wij geloven in de meerwaarde van onze organisatie - te mogen verwelkomen!

Tot binnenkort!


Militza Kuipers
Voorzitter