MEERWAARDEN

1. Je geeft mee richting aan de sector eendagstoerisme via de sectorvereniging die bij alle instanties de belangen van de toeristische attracties verdedigt.
De Koepel van Attracties & Musea vzw heeft nauwe banden met FTI (Federatie Toeristische Industrie) die de sectorbelangen bij de beleidsmakers en –voerders behartigt en met alle geledingen van Toerisme Vlaanderen. We onderhouden tevens goede relaties met de PTO’s. De vzw is stichtend en actief lid van ATTA vzw, de koepelorganisatie van alle privé ondernemingen in de attractiesector die mee aan de wieg stond van de oprichting van het PC333 en de CAO’s van ondernemerszijde mee onderhandelt. Onze organisatie onderhandelt en werkt samen met andere complementaire sectorverenigingen en neemt actief deel aan vergaderingen die de toerismesector aanbelangen.
 
2. Je vergroot je netwerk met vele professionals uit de sector eendagstoerisme
Via algemene en specifieke netwerkmomenten ontmoet je collega’s ondernemers op vergaderingen, workshops, recepties. Wij brengen jou graag in contact met andere sectorverenigingen wanneer je specifieke vragen hebt die kaderen in een vakoverschrijdende maar complementaire activiteit (horeca bvb). Wij stellen je graag voor aan de bevoegde overheidsdiensten voor specifieke vragen, en dit zowel op lokaal, provinciaal, regionaal als nationaal niveau.
 
3. Je kunt steeds terecht bij het secretariaat met alle sector-gebonden vragen
Het secretariaat is gevestigd bij Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61 in Brussel en elke werkdag, behalve op woensdag, vlot bereikbaar. Wij helpen je graag verder voor al jullie specifieke sector-gerelateerde vragen en wijzen je graag de weg naar de bevoegde diensten. Wij nemen al jullie vragen ter harte en zijn graag bereid al jouw ideeën en voorstellen te bespreken en de realisatie ervan in overweging te nemen.
 
4. Je hebt stemrecht op de Algemene Ledenvergadering en bepaalt mee de toekomst
Elk jaar vindt de algemene vergadering plaats, telkens in een andere regio maar altijd bij een van de leden. Jaarrekeningen en budgetten worden goedgekeurd. Sprekers uit de sector toerisme lichten een actuele topic toe, nieuwe trends en actuele thema’s komen aan bod. Er is ruim de tijd voor een bezoek aan de attractie(s) en voor informele netwerking tijdens de lunch en afsluitende drink.
 
5. Je kunt publiceren in onze publicaties
Het magazine Riebedebie is exclusief voorbehouden voor onze leden reserveren. We voorzien een brede nationale verspreiding via sector-gerelateerde kanalen (diensten voor toerisme, logiesverstrekkers, toeristische hotspots, beurzen en salons,…). De gids is een vaste waarde bij families op zoek naar leuke ideetjes voor een daguitstap. De focus ligt op de praktische info voor de bezoeker (wat, waar, wanneer,…), er is een duidelijke verwijzing naar de website www.riebedebie.be.
 
6. Je krijgt ruimte op onze publiekswebsite www.riebedebie.be, om jouw attractie en evenementen te promoten 
Deze portaalsite biedt het ruimst mogelijke aanbod aan daguitstappen in België. Onze leden krijgen voldoende ruimte voor een wervende tekst, alle praktische informatie, een onbeperkt aantal foto’s en video’s geven die een perfect beeld van elke attractie geven. We voorzien een link naar je eigen website en social media.
 
7. Je kunt bezoekers activeren via onze nieuwsbrieven en publieksacties
Je kan gebruik maken van ons aanbod om meer dan 30.000 abonnees met een ruime interesse voor daguitstappen te bereiken. Je kan exclusieve wedstrijdformules organiseren, unieke arrangementen voor hen aanbieden of gewoon een voordeelaanbod aan gunstvoorwaarden lanceren.
 
8. Je kan terecht op onze sectorwebsite www.toeristischeattracties.be, voor de actueelste informatie en de nieuwste weetjes uit de sector
Onze sectorwebsite houdt de vinger aan de pols van de toeristische sector. Je leest er alle details over onze organisatie en haar werking, vindt er alle info over je lidmaatschap en de ledenactiviteiten en krijgt een dagelijkse portie actualiteit uit de sector geserveerd. Je kan er terecht voor contactinfo van overheidsdiensten en verwante ledenorganisaties.
 
9. Je kan deelnemen aan onze jaarlijkse paspoortactie
Je medewerkers krijgen een exclusief paspoort waarmee ze helemaal gratis tot meer dan 300 attracties kunnen bezoeken. Dit paspoort blijft een jaar lang geldig (van 01/04 t.e.m. 31/03) en biedt toegang voor de houder van het paspoort en één vergezellende persoon. De paspoortactie is voorbehouden voor onze leden die participeren aan het promotie-aanbod (gids, website,…) en zelf ook gratis toegang verlenen aan paspoorthouders.
 
10. Je kan deelnemen aan onze jaarlijkse workshops en business meetings
Elke jaar vinden workshops of business meetings plaats, waarbij diverse doelgroepen worden bereikt: socio-culturele verenigingen, autocarondernemers, leerkrachten, individuelen en families,…
Deze events bieden je de mogelijkheid om jullie specifieke (groeps)aanbod aan de professionele deelnemers en geïnteresseerde bezoekers  voor te stellen.