Militza Kuipers leidt volgende vier jaar de vzw Toeristische Attracties

dinsdag, 1 maart, 2016

Brussel, 29 februari 2016 - Tijdens een bijzondere zitting van de Raad van Bestuur werd afgelopen vrijdag een nieuwe voorzitter verkozen voor Toeristische Attracties vzw.  Militza Kuipers, Coordinator Hospitality, Marketing & Sales bij Toegangspoort Kattevennen en Cosmodrome Genk, zal de koepelorganisatie van de dagattracties de komende vier jaar leiden.  Zij volgt daarmee Bart Gouwy op, die de vereniging voorzat sinds 2012.  Zijn volledig mandaat als voorzitter liep af op 26 februari 2016.

Militza Kuipers, woont in Hasselt, en werkt sinds 1996 voor de vzw Kattevennen-Cosmodrome.  Daarvoor was ze ruim 15 jaar actief voor het Domein Bokrijk als verantwoordelijke public relations, onthaal, marketing & sales. Meer dan 20 jaar geleden stond ze aan de wieg van de vzw Dagattracties Limburg, een interlimburgse samenwerking, waarvan ze vandaag nog steeds de voorzitter is. Daarnaast werkt ze regelmatig, als zelfstandig projectmanager, voor Belgisch- en Nederlands-Limburgse attracties. Sinds 2006 is Militza Kuipers lid van de raad van bestuur van de vzw Toeristische Attracties, waarvan ze sinds 2012 ook ondervoorzitter was.

De vzw Toeristische Attracties is de koepelorganisatie van de dagattracties in Vlaanderen en Brussel en verenigt vandaag 227 attracties en musea. De organisatie werd opgericht in 1988 om de belangen van de sector zowel op regionaal als op federaal niveau te verdedigen en de beroepsbelangen van de aangesloten leden te beschermen.

De koepelvereniging werkt sinds haar oprichting ook sterk aan de bevordering van het ééndagstoerisme in Vlaanderen en Brussel.  Ruim 25 jaar lang al wordt de gids ‘365 Ontdekkingsdagen’ uitgegeven, vroeger ‘Gids voor Toeristische Attracties en Musea van België’.  In 2010 werd voor het eerst de portaalwebsite gelanceerd en in 2014 kreeg www.365ontdekkingsdagen.be een grondige remake. Deze portaalsite biedt vandaag het meest uitgebreide aanbod aan daguitstappen van ons land.

Militza Kuipers wil in de komende jaren vooral focussen op de verdere dynamisering van de organisatie en de verdere verankering binnen de sector van attracties en musea.  Zij wil werken aan een sterkere promotie van het gezamenlijk ledenaanbod via het project ‘TA 2.0’ en inzetten op nog een ruimer service-aanbod voor de leden, kernopdrachten die door haar voorganger werden ingeleid.  De vzw Toeristische Attracties wil in de toekomst ook verder een actievere rol gaan spelen in de beleidsvoering en besluitvorming van het toerismebeleid in Vlaanderen en Brussel.  De vereniging zal zich daartoe verder engageren in sector-gerelateerde overlegfora en adviesraden. 

Het economisch belang van het dagtoerisme is immers bijzonder groot.  De sector versterkt, en bepaalt zelfs in zekere mate, het succes van het verblijfstoerisme.  Bovendien draagt het dagtoerisme in belangrijke mate bij tot de tewerkstelling in de toeristische sector.  In veel gevallen gaat het om niet-delokaliseerbare arbeidsplaatsen,  waar vaak ook laaggeschoolden en arbeidsgehandicapten aan de slag kunnen.

Binnen de Raad van Bestuur werd samen met de nieuwe voorzitter ook een nieuwe ondervoorzitter aangeduid in opvolging van Militza Kuipers. Eva Roels, diensthoofd bij Toerisme Oudenaarde en stafmedewerker promotie bij het MOU-museum, is de nieuwe ondervoorzitter van de vzw. Zij was sinds 2012 adviseur toegevoegd aan de raad van bestuur van Toeristische Attracties en werd tijdens de recentste algemene ledenvergadering als bestuurder benoemd. Eva Roels is ook internationaal actief als secretaris-generaal van ICOMOS ICIP (International Council on Monuments and Sites -International Scientific Committee on Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites).

Tijdens de Algemene Vergadering van vrijdag 26 februari stelden de leden verder nog drie nieuwe mensen aan die de raad van bestuur komen versterken.  Het zijn Dries Vanhove (KMD Antwerpen), An Tournelle (Domein Bokrijk) en Hans Vandamme (Historium Brugge).

Voor meer info:
Bart Vermeulen - directeur Toeristische Attracties vzw
0475-71 97 42 - bart.vermeulen@toeristischeattracties.be

Over Toeristische Attracties vzw
De koepelorganisatie Toeristische Attracties vzw is de verbindende en versterkende factor tussen de toeristische attracties en musea in Vlaanderen en Brussel, behartigt hun belangen, en bevordert de samenwerking en kwaliteit van de aangesloten leden.