Toetredingsvoorwaarden

Er zijn in ons land heel veel toeristische attracties.  Een officiële erkenning bestaat niet en er zijn dus evenmin criteria om een vergunning te verlenen.
Iedereen kan met andere woorden een eigen project uitroepen tot ‘toeristische attractie’.
 
De Koepel van Attracties & Musea vzw heeft echter een duidelijke definitie uitgewerkt op basis van de criteria die eerder door het Steunpunt voor Toerisme en Recreatie werden vastgelegd om als toeristische attractie te worden beschouwd.  Deze criteria lopen ook nagenoeg parallel met de concrete toetredingsvoorwaarden om lid te worden van onze koepelorganisatie.

Onze definitie

Een toeristische attractie is een bestemming die een aantal activiteiten en diensten, duidelijk geïntegreerd en identificeerbaar, aanbiedt. Deze bestemming wordt regelmatig uitgebaat, heeft een culturele, natuurlijke of recreatieve aantrekkingskracht en heeft als doel (dag)toeristen en lokale bezoekers te ontvangen zonder voorafgaande verwittiging of reservering.

Onze criteria

Al onze leden runnen een toeristische attractie die

 • een herkenbare fysieke locatie heeft
 • met een permanente en vast infrastructuur
 • van buitenaf herkenbaar is door naamsvermelding
 • en gelegen is in Vlaanderen of Brussel
 • openbaar toegankelijk is voor individuele bezoekers zonder voorafgaande reservering
 • minstens een regionale uitstraling biedt
 • en voorziet in voldoende ruime openingstijden (minstens 3 maanden/jaar, gedurende minstens 5 dagen/week en 5 uren/dag)
 • geheel of gedeeltelijk ingericht is voor toerisme en recreatie
 • een herkenbare afzonderlijke organisatiestructuur heeft
 • en geen aanhangsel is van een bedrijf met in hoofdzaak andere activiteiten
 • een betrouwbare methode gebruikt voor registratie van de bezoekersaantallen
 • en de bezoekersaantallen ook kan voorleggen
 • en gedurende minstens één jaar, over de afgelopen 3 jaar gezien, minstens 5.000 bezoekers per jaar mocht ontvangen

 
Onze leden kunnen uiteraard meerdere attracties vertegenwoordigen.  Het zijn steeds de exploitanten van de attracties die lid worden van de organisatie.  Eigenaars van panden of infrastructuur die zelf geen exploitant zijn, kunnen geen lid worden van de organisatie. Landschappen, natuurgebieden, steden en dorpen, die publiek toegankelijk zijn of monumenten en standbeelden die vrij te bezichtigen zijn, kunnen evenmin lid worden.

Onze lidgelden

Onze leden betalen een jaarlijks lidmaatschapsbijdrage op basis van de bezoekersaantallen of de totale omzet (na afspraak te bepalen).
De lidgelden worden elk jaar in de periode oktober-december geïnd.  Onze werkjaren lopen van 1 januari t.e.m. 31 december.

Bezoekers Omzet Lidgeld 2018
(01/01/2018 – 31/12/2018)
< 25.000 < € 200.000,00 € 195,-
25.000 - 50.000 € 200.000,00 - € 400.000,00 € 275,-
50.000 - 100.000 € 400.000,00 - € 800.000,00 € 400,-
100.000 - 300.000 € 800.000,00 - € 2.400.000,00 € 550,-
> 300.000 > € 2.400.000,00 € 750,-