Wat doen we?

Missie

De Koepel van Attracties en Musea vzw wil als enige representatieve beroepsvereniging voor de toeristische attracties in Vlaanderen en Brussel ijveren voor de belangen van onze sector, zowel op het lokaal, het provinciaal als op het regionaal en het federaal niveau.

Doelstellingen

De voornaamste doelstellingen van de organisatie, beschreven in de statuten, zijn:

 1. Het bevorderen van het eendagstoerisme in Vlaanderen en Brussel.
 2. De behartiging van de toeristische belangen en de rechten van alle leden.
 3. Het bestellen, uitgeven en verspreiden van documentatiemateriaal, de oprichting van informatiecentra, de promotie in binnen- en buitenland, met het oog op de bloei en de ontwikkeling van de toeristische attracties in Vlaanderen en Brussel.
 4. Het verstevigen van de vriendschapsbanden tussen uitbaters, aangestelden, medewerkers, bezoekers en sympathisanten.
 5. Het beschermen van de beroepsbelangen van de aangesloten leden.

De doelstellingen 2015 - 2020

 • Naambekendheid 'Riebedebie' exponentieel verhogen
 • Meer traffic genereren naar de portaalsite www.riebedebie.be
 • Meer business aanbrengen bij de leden van de organisatie
 • Een aanspreekpunt en referentie worden voor de media
 • Betrokkenheid van de leden en het publiek intensifiëren
 • Nieuwe leden aantrekken door dynamisering